Finding α oppurtunities

Finding α oppurtunities

Om bloggen

Strategier, Filosofier, InvesteringsCase

Rapportuppdatering

AnalyserPosted by Christian Fri, August 26, 2016 09:41:28
Portföljen har senaste tiden fått ett nytt toppinnehav i form av Fortnox. Bolaget är ledande på affärssytem inom redovisning på molnet. Visma lade under q2 ett bud på Fortnox uppgående till 1,4 miljarder SEK, budet drogs dock tillbaka och konkurrensmyndighetens målar upp en bild av två dominanta aktörer och potentiella anti trust problem om VISMA svalt Fortnox.

Under Q2 ökade Nettoomsättning med 52,9 % till 47,2msek och den justerad rörelsemarginal efter transaktionskostnader var 21 % med en rekordstor orderbok.


Fortnox är ett fantastiskt bolag

* Stark position över 50 % marknadsandel på affärssystem inom moln som i sin tur just nu står för ca 20 % av totala marknaden (men växer).

* Senaste 10 åren har bolagets omsättning ökat från 2 msek till drygt 186,7 msek som introduce prognosticerar för 2016. Genomsnittlig försäljningstillväxt 56%. Även de senaste 5 åren har försäljningen ökat med över 30 % CAGR.

* Pricing Power kunder tenderar att inte byta redovisningssystem när man väl lärt sig ett, tex även om en konkurrent erbjuder system för 89/månad (jmf 99 fortnox) så är det väldigt få som kommer välja att byta, detta givet att andra aktörer kan erbjuda samma kvalité vilket de inte kan i dagsläget.

* En ökning av priset på produkten från 99 till 129 / månad hade inneburit ökade intäkter om 48,9MSEK varav 100% hade hamnat på sista raden. Givet att bolaget handlats till EV/EBIT +25x historiskt innebär det att värdet på bolaget hade ökat med drygt 1,2miljarder vilket motsvarar över 20sek per aktie.

* Nox Finans gav intäkter på 4,7msek under q2 och är i uppstartsfasen, dock har segmentet potential att stiga mot 15-20m per kvartal inom 1-2 år och ge signifikanta ökade intäkter till hög inkrementell marginal.

* Underliggande stark marginal, påverkas av kostnader för VD byte och bud.

Bolaget har kapacitet att producera närmare 80m i EBIT under 2017 då skalbarheten bör slå igenom kraftigt kommande 3 år.


Alla dessa faktorer leder mig konklusionen att Fortnox bör vara börsens dyraste bolag. Fair value på 2 års sikt ligger närmre 40SEK per aktie.Cherry

Q2 Highlights Yggdrasil Gaming

Omsättningen ökade från 2,2 till 19,9 miljoner (800%) och EBITDA blev hela 9,8MSEK.

Bolagets produktportfölj innefattar nu drygt 15 slottar på iSense 2.0.
Flertalet slottar har en kvalité som vida överstiger konkurrenternas genomsnittsprodukt däribland Vikings Go Wild, Holmes and the Stolen Stones, Nirvana, Golden Fish Tank, Legend of the White Lady snake.

Bolaget är också innovativa och mer lättfotade med turneringar, senaste turneringen var Golden Fish Tanks 25 000 Euros turnering som promotades på alla de större operatörerna.


Bet365 som är världens största online operatör lanserades i slutet av Juli och har väldigt fin promotion för Yggdrasils produkter. I dörren för lansering står just nu Bwin.Party och interwetten, fortfarande finns det väldigt mycket operatörer att bearbeta på Gibraltar och kommande kvartal bör omsättning och resultat öka kraftigt.

Produktsläppen från Yggdrasil har ökat i frekvens och om 1,5 år bör man kunna ha en 3 gånger så stor produktportfölj som man har nu, vilket kommer påverka bolagets intäkter och överskott kraftigt positivt.

Yggdrasil bör kunna omsätta runt 140-160msek 2017 med en ebitda om 35-45 %. Givet NetEnt multiplar så uppbringar det ett värde på 1,6-1,9 miljarder sek.

Nätspel

Q2 visade på en kraftigt tillväxt för nätspel, sekventiellt växte man 9,5 %, vilket implicerar en årlig tillväxttakt på över 40 %, detta bedömmer jag som temporärt och en effekt av att man marknadsfört sig kraftigt inför EM/VM i samband med sin nylanserade sportbok.

Marknadsföringskostnaden fördubblades YoY till 47M i Q2 samtidigt som vi i Q1 2016 hade marknadsföringskostander på drygt 32,8. En ökning på 14msek som förklarar större delen av bortfallet i EBIT samtidigt som man tar kostnader på 4msek för notering och arbetet med ComeOn förvärvet.

Spelbolagen tenderar att vara mer aggressiva inför event som EM/VM för att få in nya kunder samtidigt som man ofta har lite sämre marginal på sportsidan och kostnader relaterat till bonusar och välkomsterbjudande ökar.

Q3 kommer sannolikt bli ett bra kvartal, dels har man fått in mycket kunder man tagit "kostnader för" i q2 samtidigt så kommer marknadsföringsaktiviteten vara lägre, samtidigt kommer även 49 % av Comeon ingå i 70 dagar. Uppdukat inför slutförvärvet av ComeOn som är beroende av aktiekursen.

Totalt sett hade Cherry inkl ComeOn omsatt 364m msek under q2 med en EBITDA om 55msek om förvärvet varit full konsoliderat, vilket gör Cherry till 3e största spelbolaget i norden och väl rustat för regleringar framöver.

Cherry

AnalyserPosted by Christian Thu, May 19, 2016 11:16:52
Cherry har utvecklats fantastiskt de senaste 2 åren från att vara ett olönsamt bolag med ett litet nätcasino med röda siffror till att med det senaste förvärvet bli det 3e största bolaget i norden efter Betsson och Unibet. Detta är ett försök att värdera bolaget efter alla de transaktioner som skett de senaste 12 månaderna (Almor, Moorgate, Comeon) med en sum of the parts värdering:
Kommentar: Värde som inte ingår här är: option att köpa ut minoritet till 5x vad gäller Almor och Game Lounge. Minoriteten för dessa bör bli 26m för 2017. Dessa kan man förvärva till ett pris om 5x och ökar motiverat värde med 12,5kr per aktie givet en EBIT multipel om 15. Mitt antagande är att 21miljoner aktier kommer finnas efter finansiering del 2 av Comeon.

Nätspel: 600msek i omsättning för gamla nätspel med 13% ebit marginal ger 78msek varav ca 55m återstår efter minoritet. Synergier uppnås genom lägre avgifter till NetEnt SBTech vilket hamnar på sista raden med 10m. Option på att köpa ut minoriteten till 5xEBIT. Comeon omsätter 1400Msek EBIT uppgår till 250m här realiserar jag inga synergier och antar en omsättningsökning på 20%. Bolaget växte 60% 2015 och förväntas växa runt 40% 2016.

Yggdrasil: 35mEBIT minus 15% som ägs av ledningsgrupp med multipel 40 ger oss 1,190MDR. Frågan är vad för multipel som är rätt, högre eller lägre än NetEnt? Tillväxten kommer med stor sannolikhet vara högre än NetEnts kommande 5 år. Dels pga flera stora kontrakt finns tillgängliga, men också att man har en väsentligt mindre spelportfölj som kommer att dubblas de kommande 1,5-2åren och kraftigt påverka intäkterna.

Yggdrasil kan dock driva värdet kraftigt, antag att EBIT ökar 40% 2018 och marknaden prisar in detta under 2017 så motsvarar detta 1666MSEK för Yggdrasils del. Bolaget fortfarande lågt hängande frukt att plocka så fort de fått sin Gibraltar licens. Med Gibraltar licensen kan de sjösätta Bet365 som de redan tecknat, men även knyta till sig 888, William Hill, Ladbrokes mm.

Yggdrasil drivs som ett separat bolag med separat styrelse och en särnotering är nog att förvänta sig redan 2017/2018. Under Q1 uppvisade Yggdrasil en tillväxt på 500 % en EBIT marginal på 38 % samt en EBITDA marginal på 55%.


Obs. Den som tyckte NetEnt var dyrt kring 100kr 2013 (multipeln var hög) gjorde ändå en dålig affär då hög tillväxt 45% fördubblar bolaget vartannat år, om inte tillväxten sjunker så förblir multipeln hög och totala avkastningen blir tillväxt + utdelning.


Rimligt värde för Cherry totalt under 2017 uppgår till drygt 225kr per aktie och ger en uppsida på 39% på 9 månaders sikt.Börsåret 2015

InvesteringsfilosofiPosted by Christian Fri, January 08, 2016 12:41:54

2015 Never again

Main contributors: Cherry, Kambi, Kopparbergs, Napatech, IAR Systems, Cellavision, Genesis IT

Detractors: Opus Group, PDRX Pharmaceuticals

“You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.” - Warren Buffett

Portföljen har haft det bästa året sedan start och summerar +206,7% inklusive utdelningar, portföljen har bestått av 3-4 större positioner >+15 % och ett antal mindre positioner <15%. Ända sedan start har min portfölj varit väldigt koncentrerad, ofta har det funnits flertalet innehav i 20-30 % klassen. Att allokera pengar till den 15e bästa idén drar ner avkastningen mer än nyttan av de få riskenheter som försvinner från portföljen. Vid 6-8 aktier är portföljen tillräckligt diversifierad att ännu ett innehav förändrar den totala risken väldigt lite. Att man lägger ned tid och har den kunskap som krävs för att förstå de bolag man äger minskar också risken.
Desto fler bolag man äger desto svårare är det att följa och förstå dem och vad som är drivarna i företaget. Detta implicerar förståss att man kommer att få en högre volatilitet i portföljen, vilket inte är ett problem för mig då jag inte likstället volatilitet och risk. Målsättningen kan sammanfattas med Warren Buffetts citat: "i´d rather have a lumpy 15 % than a smooth 12% gain", volatilitet är inget optimeringsmål utan fokus blir den företagsspecifika risken.

Årets avkastning beror på ett fåtal positioner levererat extremt väl. Detta i kombination med att min viktning var som störst i den bästa positionen under en tid då intrinsic value skiljde sig markant gentemot marknadspriset. I början av året var mina förväntningar på avkastning från de innehav jag hade väsentligt lägre avkastning än utfall, vad jag kan konstatera är att företagen helt klart överlevererat, samtidigt som väderingarna/multiplarna generellt har stigit. Vi har snarare en överköpt och oppurtunistisk marknad än präglad av rädsla och oro.

Försvagningen i SEK har också varit betydande positiv för avkastningen och gjort att flertalet situationer uppstått på lång sidan i mindre bolag (den enda sidan som går att ta tillvara på givet att blankningslägen i dessa bolag är tämligen få och dyra att utföra).


Under året har jag gjort flertalet misstag, ansett att en aktie vara värd betydligt mer än dagskurs, men ändå försöka snåla i orderboken istället för att vara aggressiv (mistake of omission). Psykologin att inte köpa en aktie bara för den har gått upp några punkter är en absurd en, men likväl finns den kvar efter 12 års fokus på investeringar. Ett annat fel är köp av småposter i aktier jag kunna väldigt lite om som jag senare sålt ut med förlust.


Optimal viktning

Diversification = 1 / Confidence

Bra investeringslägen uppstår väldigt sällan, när de uppstår måste man vikta dessa meningsfullt. Att inte göra detta är ett lika stort misstag som att förlora pengar i en sämre investering, enda skillnaden är att det inte syns. Ränta på ränta effekten gör att det bara krävs ett par bra ideér under en livstid för att skapa en riktigt bra avkastning. Lika viktigt är det att inte göra stora misstag då dessa tar tid att återhämta. Vad är en optimal viktning? På www.dataroma.com kan vi se hur några av de mest framgångsrika hedgefondförvaltarna genom tiderna viktar sina portföljer, de mest fokuserade tex Eddie Lampert (+50 i sitt största innehav innan spinn-off) ett bolag som han för övrigt styr genom att både vara VD och Styrelseordförande. William Ackman hade drygt 28 % av sitt kapital i Valeant Pharmaceuticals, David Einhorn runt 22 % i APPLE.

Olika typer av situationer ger olika möjligheter för viktning, om vi tex tar Berkshire Hathaway, som är ett investmentbolag med ett par hundra privatägda bolag samt en aktieportfölj (hög diversifiering) samtidigt som management är enastående, givet att marknaden skulle bli galen och handla bolaget med 60 % substansrabatt, att vikta 80-90% av sin förmögenhet i detta läge är inte jättegalet.

På andra sidan har vi ett biotechbolag värt 100miljoner, där man har en edge, man vet att det finns 10 % sannolikhet att kommande FAS3 om 1 år kommer bli positiv och ett sådant utfall vet man att värdet på bolaget är 2 miljarder. Och med 90 % sannolikhet är värdet 10 miljoner. Väntevärdet på detta bolag är fortfarande över 200 miljoner kr, dvs 100% över dagskurs. Problemet är att viktar man sin portfölj med 100 % så kommer man med 90% sannolikhet förlora hela sin förmögenhet. Detta betyder dock inte att det är ett dåligt bet att ta. Med rätt size så kommer detta bet under tid löna sig och generera överavkastning till portföljen.

Antag att 50 liknande möjligheter finns och man viktar varje position med 2 % så kommer portföljen med stor sannolikhet vara värd det dubbla 1 år senare.

Det finns enbra Value Conf med Whitney Tilson på YouTube där han förklarar vad som krävs för att skapa överavkastning. Den effektiva marknadshypotesen (att marknaden prisar in all relevant information och att aktie oftast är korrekt prissatt) stämmer väl, så för att kunna överavkasta krävs då att man har en avvikande syn på ett bolag gentemot marknaden samtidigt som marknaden har rätt i 80-90 % av fallen (misstolka inte marknadens prissättning med exogena makrofaktorer som räntor och annat, givetvis kan den inte prissätta ALLT, men nästan).

För egen del har jag ingen edge som "Sverigefond", att kunna urskilja och hitta bra bolag på Large Cap anser jag vara väldigt mycke svårare än på de mindre marknaderna, jag har inte den edgen men det behöver jag inte göra för att skapa en god avkastning. Det finns luckor av ineffektiviteter bland de mindre bolagen marknadsvärden på 50-5000mkr. Warren Buffett fick själv frågan "Vad skulle du göra om du hade 1 miljon dollar att investera" svaret blev att han skulle fokusera sin research på de absolut minsta bolagen.

"If i was running $1 million today, or 10 million for that matter, I´d be fully invested. Anyone who says that size does not hurt investment performance is selling. The highest rates of return I´ve ever achieved were in the 1950s. I killed the Dow. You ought to see the numbers. But i was investing peanuts then. It´s a hughe structural advantage not to have a lot of money. I think i coul make you a 50% a year on $1 million. No, I know I could. I guarantee that." - Warren Buffett

De mindre bolagen har kraftigare avvikelser vad gäller pris kontra intrinsic value, delvis pga avsaknaden av institutionellt ägande men också mer knapphändig information. Det går att slå Roger Federer, men förmodligen inte i tennis. Att ha mindre sparare med mindre erfarenhet och lägre kunskapsnivå som motpart är förmodligen en god idé om man vill kunna överprestera över tid.

Med fokus på mindre bolag utnyttjar man fickor av inneffektiviteter och man behöver inte ha en speciellt avvikande syn från marknaden för att överavkasta därför att marknaden knappt finns och prissättningen oftare kan ge möjligheter.


Risk och avkastning, hur hänger det egentligen ihop?

Man måste "ta risk" för att få bra avkastning, detta stämmer till en viss del. Givetvis äger du korta räntefonder så kan du inte förvänta dig att tjäna 20 % årligen.

Om du äger en aktie så behöver du inte ta risk, det handlar snarare om att minimera risken. 2 situationer ex:

FöretagA tjänar 10m årligen väntas växa 10 % årligen du lånar och köper hela företaget för 150 miljoner och betalar 5 % ränta.
Ditt netto är här 2,5 miljoner efter du betalat räntekostnader om 7,5 miljoner kr

FöretagB tjänar 10m årligen väntas växa 10 % årligen du lånar och marknaden är just nu lite mer pessimistist och du får köpa hela företaget för 75 miljoner.
Ditt netto är här 6,25 miljoner du betalar 3,75m i räntekostnader.

Vid vilken situation har du tagit på dig störst risk? Vid vilken av dessa affärer kommer perceptionen av risk att vara som lägst? I dagens klimat är fler än någonsin intresserade av att investera, samtidigt som priserna är väsentligt mycket högre än för 5 år sedan, detta kan exemplefiera FöretagA ovan. Det som slår en är att perceptionen av risk är mycket mycket lägre nu, än för 5 år sen, då risken egentligen var väsentligt lägre. Det enda som hänt är att pyskologin har fått perceptionen att förändras genom tillbakablickande på börshistoriken.


Småbolagens har gått starkt i år och aktietorgsindex är upp nära 60 % i år, mycket av den optimism som finns och det faktum att det skiljer såpass mycket mellan storbolagen i år beror nog till viss del på Fingerprint Cards.

Fingerprint Cards har drygt 17000 ägare via avanza varav 20 % är miljonärer, många är nya på börsen och det är inte omöjligt att Fingeprints genomslag även spiller över på andra branscher då nya sparare blir biased och tror att det är "normalt" att småbolag slår igenom och blir "storbolag" över natten. Optimismen bland småbolagen gör mig väldigt nervös.

Warren Buffett brukar säga att det inte nödvändigtvis är de smartaste och de med mest IQ som blir de bästa investerarna, utan de som kan kontrollera sina känslor (inte agera i panik eller eufori, utan sätta sig tillbaka och fundera och resonera). Som nybörjare finns det många fällor ex: Vattnar ogräset och rycker upp tulpanerna, dvs behåller bolag som inte har utvecklats företagsmässigt och aktiekursmässigt som man tänkt sig och säljer de som gått bättre än man tänkt sig.

Grunden till framgångsrik investering handlar om att skilja aktie och företag åt. Ett bolag som stigit 50 % på kort tid, kan mycket väl ha förändrats fundamentalt såpass mycket att aktien kanske skall upp ytterligare 30 %, medan en aktie som fallit, kanske inte fallit tillräckligt beaktat de fundamentala förändringar företaget går igenom. Att vara strikt rationell och inte påverkas av detta rent psykiskt är extremt svårt.


Vad är egentligen värdeinvestering?

"All intelligent investing is value investing" - Charles C Munger

Värdeinvestering är inte att köpa Coca-Cola på P/E 22, värderingestering kan visst vara att köpa ett bolag som växer snabbt, bara för att bolaget växer betyder det inte att det inte är ett "värdebolag".

Värdeinvestering är helt enkelt när du kan köpa en aktie för mindre än vad dess tillgångar/framtida kassaflöden är värda. Visst finns det bolag som växer fort vars aktie kan vara värd mer än vad dagens pris säger? Anledningen till att detta misstolkas är troligtvis pga de studier som gjorts mellan value och growth stocks där akademiker enbart sorterat på vissa nyckeltal ex P/B och tillväxt. Att stirra sig blind på enskilda nyckeltal fungerar inte, man måste kunna ta in mjuka delar, se hur företags drivare fungerar och vad slutresultatet kommer bli.

Året 2016

Mina förväntningar på 2016 avkastningsmässigt är inte alls höga, möjligtvis har vi ett första negativt år då flera av de bolag jag äger har sprungit upp ganska mycket i pris samtidigt så har jag inte jättemånga bra ideér som kan ersätta dessa på kort sikt. Under åren som går så tenderar jag att hitta någon ny idé per kvartal, detta blir givetvis mycket svårare med tanke på hur värderingarna bland de mindre bolagen sprungit iväg, men inte helt omöjligt.

Min filosofi är att vara långsiktig ägare av investeringar jag tror kommer ge mig +15% årlig avkastning framöver snarare än att försöka bedömma hur marknaden skall gå, volatilitet är inget som jag försöker hantera. Troligtvis kommer ett par kortpositioner komma in i portföljen, då jag anser att det finns flertalet bolag som handlas till rekordmultiplar på rekordvinster, tex inom finans.

Cherry - missförstått plattformsbolag

AnalyserPosted by Christian Thu, October 15, 2015 12:34:42

Cherry har en otroligt lång spelhistorik som sträcker sig tillbaka till 1969, med enkla slottar och black jack bord på restauranger och båtar. Bolaget har kommit en lång väg sen dess, dock har man kvar restaurangkasinot i sin ägo.

Under de senare åren har man haft mycket för sig, dels köpte man betsson i början av 2000 talet för ca 50msek, som senare blev en riktig framgångssaga och särnoterades (nu värt över 18 miljarder på börsen) samt att Net Ent också ingick där, nu värt ca 13miljarder kr.

Under 2010 köpte man automatengrupperna som grundades av nuvarande storägare Morten Klein, som senare såldes till betsson för 286 miljoner 2013. Automatengruppen nyttjade betssons plattform, och försäljningen var ett måste då man för att vara konkurrenskraftigt i framtiden behöver bygga upp en egen plattform.

Cherrys nätspel består i dagsläget av (Cherrycasino.com, Spilleautomater.com, euroslots.com, Eurolotto.com, Sveacasino.com, nordicslots.com, norgesspill.com, sunmaker.com, sunnyplayer.com, kingsplayer.com)

Inom nätspel har man haft svårigheter att nå lönsamhet, främst då man haft betydande del av av sin verksamhet inom den nordiska marknaden, vilken är under kraftig konkurrens och det krävs en stor volym för att man skall kunna uppnå bra lönsamhet. Från 2013 i q3 har omsättningen växt från 35,7miljoner till dagens 65,5 miljoner som omsattes i q2 2015. Dock ingår det då förvärv av bland annat web resorts (norgesspill och nordic slots) samt affiliate verksamheten i Game Lounge, vilket gör det svårt att veta den organiska tillväxttakten. Nätspel är på egen hand lönsamt fr.o.m q3 enligt VD.

Under senare tid har man förvärvat Almor (sunmaker, sunnyplayer, kingsplayer) som man köpte för 43miljoner kr. Förvärvet bör kunna bidra med 50-55miljoner för Cherry under 2016, dels har de en snabb tillväxt (+37% 2014) dels kommer det finnas synergier när Cherry integrerar Almor på sin egen teknikplattform, Almor har i dagsläget tex ingen mobillösning för sitt casino, bara en sådan implementation kan få oerhört goda effekter finansiellt från start. Cherry förvärvade ytterligare 4 % av Almor i början av oktober, den köpeskilling man betalade implicerar ett värde om 175 miljoner för Almor, eller ca 5xEBIT som de ytterligare aktierna får förvärvas till. Räknar man baklänges innebär detta att Almor rullande har en EBIT på 3,8miljoner euro varav 75 % kommer gå Cherry till godo. Med tanke på att Cherry själva är lönsamma sen q3 och att man får ett resultattillskott som troligtvis kommer vara 40-50 miljoner 2016.

Lönsamheten för nätspel totalt under 2016 bör kunna uppgå till 50-70 miljoner kr på EBITDA nivå.

Min tes är att Cherry bör handlas med en premie därför att man nu är ett "Plattformsbolag"

Man har visat att de senaste förvärven har varit väldigt värdeskapande, man betalar 3-4x årsvinsten för Almor, samtidigt VD uppger att det finns mängder med objekt till salu, vilka man kan konsolidera in i sin egen plattform och uppnå synergier på utvecklingssidan. Tilläggsförvärvet Game Lounge gjorde som kostade 1,2 miljoner EUR bidrar med över 600 000 EUR per år, dvs en pay back på under 2 år. Bolaget uppger att det finns mer möjligheter än någonsin just nu, då marknaden är i konsolidering.


Yggdrasil Gaming Genombrott!

Yggdrasil Gaming drivs av Fredrik Elmkvist som är f.d COO på NetEnt, bolaget har fått sitt första stora spel Joker Millions som för 1 månad sedan betalade ut 720 000 EUR i jackpott. Räknar man på hur payouten för slotten ser ut och bidraget som bara den slotten kommer ge Yggdrasil verkar det landa kring 15-20 miljoner på årsbasis. Då är det bara Cherry och Betsson som har fått möjlighet att använda sig av slotten ännu. Potentialen för 2016 är därmed helt enorm. Även det senaste jackpottspelet Sherlock Holmes har som första spel tagit NetEnts platts i Betssons reklam.
Yggdrasil bör kunna omsätta 40 miljoner kr 2016. NetEnt är börsens högst värderade bolag och handlas till ca 10x sales, givet att yggdrasil växer 4-5 gånger så fort så bör den implicita värderingen vara ännu högre, 10x sales hade inneburit 400 miljoner, men även 20x sales pga den extrema tillväxten är nog ingen omöjlighet. Försäljning och tillväxt prioriteras fullt ut, dock ser lönsamheten ut att komma väldigt fort med den typen av tillväxt då bolaget har en bra skalbarhet.

Restraurangcasinot har de senaste åren haft en stabil lönsamhet kring 9 % samtidigt som den växt på en minskande marknad genom att man ökat sin marknadsdominans år för år, just nu kontrollerar man 65 % av marknaden. Under 2014 omsatte man 148 miljoner (138,3) och redovisade 17m (16) i EBITDA. En höjnings av maxinsatsen skulle kunna få upp lönsamheten avsevärt och potentiell dubbla EBITDA. Vid en potentiell spelreglering kan även Restaurangcasinots position där man möter över 500 000 spelare varje år ute på krogarna användas till en stor fördel för nätspelssegmentet genom smart och riktad marknadsföring.Värdering av Cherry

Nätspel 2x sales = 68 kr per aktie (Fortfarande rabbatt gentemot Betsson unibet 3-4x sales)
Yggdrasil gaming = 36 kr per aktie
RestaurangCasino = 8 kr per aktie

Totalt 112 kr per aktie, ger en uppsida om ca 80 % på 1 års sikt. Tittar vi hur det ser till på insiderfronten så har CFO nyligen dubblerat sitt innehav omkring 60 kr, och flera andra insynspersoner har köpt på sig aktier.

PDRX Pharmaceuticals - EV/EBIT under 3

AnalyserPosted by Christian Fri, August 22, 2014 11:17:48
PDRX Pharmaceuticals är ett amerikanskt bolag som tillverkar generiska läkemedel, tillbehör till kirurgi och medicinsk behandling och krämer. Bolaget har funnnits i över 25 år och är noterat på den amerikanska OTC listan.

Kurs $5
Antal aktier 1,77M
Mcap $8,8m
Nettokassa $4,16M
P/E 7,3
EV/EBIT 2,4

Avkastning på eget kapital har under de senaste 6 åren varit över 14 %, samtidigt som avkastningen på investerat kapital varit över 22 % vilket är fenomenalt och säger oss att värderingen av bolaget bör vara ganska hög. Avkastning på investerat kapital är en bättre måttstock då bolaget har väldigt välfinansierat, för välfinansierat.

Bolaget har en nettokassa som just nu mostvarar +45 % av marknadsvärdet. Bolaget äger sin egen fastighet där man har egen tillverkning som är bokförd till runt 0,8 USD per aktie.

Akilleshäl: Litet bolag med dålig kapitalstruktur. Bolaget har ingen utdelningspolicy, hade man infört en policy om att dela ut 50-60 % av årets vinst, samtidigt som man delat ut det överskottskapital man har så hade stora värden skapats. Tyvärr är det svårt att veta hur småföretag med ägarfamiljer tänker, och det är ännu svårare att påverka dem.Slutsats: Aktien bör vara tillräckligt attraktiv för att få en plats i portföljen, uppsidan är svår att uppskatta, men borde vara åtminstone 50 %. Nedsidan är ganska skyddad då det egna kapitalet hela tiden ökar i takt med de kassaflöden man realiserar.

Conduril Engenharia - Rätt värdering?

AnalyserPosted by Christian Wed, August 13, 2014 10:42:21
Conduril Engenharia är ett portugisiskt ingenjörsföretag som i huvudsak bygger järnvägar, hamnar, vägar och andra infrastrukturprojekt. Största delen av försäljningen är till Afrikanska länder.

Kurs €78
Antal aktier 1,8M
Market Cap € 141M
EBIT 64 €M
EV/EBIT 2,2
P/E <4
P/B 0,75
Nettoskuld €5M
Avk eg kapital +30 % (6 års genomsnitt)

Amorim Martins family är huvudägare och Styrelseordförande äger över 30 % av aktierna och totalt sett står insiders för drygt 50 % av totala ägandet i bolaget.

Anledningen till att jag fick upp ögonen för bolaget var att aktien handlades till:

EV/EBITDA <2
P/E 2,3
40 % NCAV

(Net Current Asset Value (A value created by professor Benjamin Graham in the mid-twentieth century to determine if a company was trading at a fair market price.)


Trots att aktien är upp över 170 % sedan dess så ligger fortfarande värderingen under P/E 4 detta då bolaget ökat sin rörelsemarginal till den högsta på 6 år (32 %). Kvar finns en liten rabbatt gentemot eget kapital men ingen gentemot NCAV.Vad är haken med bolaget?

Kortfristiga fordringar, bolaget har ett ganska stort berg av kortfristiga fordringar, detta uppkommer då man tar sig an projekt och lägger ut en hel del kostnader och vid slutförandet av projektet får in huvudkakan av pengarna. Detta gör att kassaflödet blir ganska slumpartat, samtidigt som det för aktieägarnas del blir en lägre payout ratio då man behöver binda kapital om man vill växa.

Vad vi kan se är att dessa peakade kring 2011 med €373 M och har sjunkit till €330M under 2013. Denna post bör vara väldigt viktig att hålla koll på framöver, speciellt om bolaget minskar sin omsättning, men fordringarna håller sig kvar på en hög nivå. Kan vara ett tecken på att man har problem att få in betalningarna.

Afrikanska länder med hög grad av korruption samtidigt som man har en hel del privata kunder och insiders köper aktier borde vara en signal om att det inte finns några problem, men värre saker har ju skett.

2013 års rapport var riktigt bra vad gäller lönsamheten, EBIT marginal på över 30 % samtidigt som man valde att dubblera utdelningen. Omsättningen minskade ett par % samtidigt så har backloggen ökat från 610 till 750 €M.


Vad är egentligen ett rättvist värde för bolaget?

Att precisera värdet torde vara en omöjlighet, men Ben Graham sade också en gång att man behöver inte veta en mans exakta vikt, för att bestämma om han är fet eller ej. En värdering kring 7-8 x earnings (på rullande uthållig vinst) eller i linje med eget kapital bör vara ett bra riktmärke.« Previous