Finding α oppurtunities

Finding α oppurtunities

Om bloggen

Strategier, Filosofier, InvesteringsCase

PDRX Pharmaceuticals - EV/EBIT under 3

AnalyserPosted by Christian Fri, August 22, 2014 11:17:48
PDRX Pharmaceuticals är ett amerikanskt bolag som tillverkar generiska läkemedel, tillbehör till kirurgi och medicinsk behandling och krämer. Bolaget har funnnits i över 25 år och är noterat på den amerikanska OTC listan.

Kurs $5
Antal aktier 1,77M
Mcap $8,8m
Nettokassa $4,16M
P/E 7,3
EV/EBIT 2,4

Avkastning på eget kapital har under de senaste 6 åren varit över 14 %, samtidigt som avkastningen på investerat kapital varit över 22 % vilket är fenomenalt och säger oss att värderingen av bolaget bör vara ganska hög. Avkastning på investerat kapital är en bättre måttstock då bolaget har väldigt välfinansierat, för välfinansierat.

Bolaget har en nettokassa som just nu mostvarar +45 % av marknadsvärdet. Bolaget äger sin egen fastighet där man har egen tillverkning som är bokförd till runt 0,8 USD per aktie.

Akilleshäl: Litet bolag med dålig kapitalstruktur. Bolaget har ingen utdelningspolicy, hade man infört en policy om att dela ut 50-60 % av årets vinst, samtidigt som man delat ut det överskottskapital man har så hade stora värden skapats. Tyvärr är det svårt att veta hur småföretag med ägarfamiljer tänker, och det är ännu svårare att påverka dem.Slutsats: Aktien bör vara tillräckligt attraktiv för att få en plats i portföljen, uppsidan är svår att uppskatta, men borde vara åtminstone 50 %. Nedsidan är ganska skyddad då det egna kapitalet hela tiden ökar i takt med de kassaflöden man realiserar.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Finansnovis Wed, February 17, 2016 09:28:06

Superintressant bolag!! Att de bara rapporterar 1 gång om året och då med 6 månaders eftersläp bidrar nog till undervärderingen. Ser man historiskt bör det ha varit en jättebra deal att köpa aktien år där vinsten gått ned, för trots att den varit slagig har den ju växt en hel del på lång sikt!