Finding α oppurtunities

Finding α oppurtunities

Om bloggen

Strategier, Filosofier, InvesteringsCase

Skatter och ekonomi

InvesteringsfilosofiPosted by Christian Thu, January 25, 2018 12:10:39

Tankar om Ekonomi och skatter

Kort: Det spelar ingen roll om vi har 20% eller 40 % skatt de extra pengar vi har ut i disponibel inkomst vid 20 % skatt kommer ändå sugas upp av reala tillgångar i form av att vi kommer lägga de pengarna på räntekostnader. Och vi kommer ha mindre pengar till offentligt verksamhet. Något jag skall försöka illustrera idetta inlägg.

Området skatter är något som jag tycker det fokuseras alldeles för mycket på och som egentligen inte är så viktiga och avgörande som man kan tro. När jag var ung var det ju självklart att minskade skatter = mer i plånboken då är man ju rikare och har mer pengar över. Sen gick 15 år och lite studier i ekonomi och begrundande så inser man att det inte riktigt fungerar så. Vad Howard Marks kallar first level thinking.

Visst omfördelningspolitiken kring skatter kan ju vara ganska intressant och för politiker så är det såklart viktigt för att få väljare, trots att ingen blir rikare av lägre skatter.

Låt mig ge ett väldigt enkelt exempel :ränta = 5 % lön = 25000 kr vid skattesats på 30% kostnad för att leva är 15 000 exkl ränta på boende. Kvar är alltså 10 000 kr.

Med ränta på 5 % och 10 000 i månaden kommer en person ha drygt 120 000 kr per år i utrymme för boende. Dvs kommer ha råd att betala 2,4msek för sitt boende och kommer att betala såpass mycket eftersom man vill bo attraktivt och det är en konkurrensutsatt marknad.Lek med tanken att räntan halveras till 2,5% vad blir följdeffekterna?


Alt1: Kommer fortfarande betala 2,4msek för sitt boende = ha 60 000 över per år till andra trevliga saker.

Alt2: Marknaden kommer adaptera sig, och utbud efterfrågan kommer helt enkelt göra att det nya priset blir 4,8msek dvs man kommer fortfarande betala sina 10 000.

Rätt svar: Marknaden kommer adaptera sig och priserna kommer stiga på de varor det är konkurrens om vilka är:reala tillgångar tex fastigheter. Dvs dessa tillgångar suger upp allt överskott!


Lek med tanken att skatten ökar från 30 till 40 % och vi har helt plötsligt ca 21500 kr att röra oss med isället för 25000kr, vad kommer hända?

Eftersom alla får mindre pengar att röra sig och med och preferensen är oförändrad kommer man fortfarande vilja ha 15 000 för att leva och vad händer med priserna på de tillgångar det är konkurrens om (reala sådana)? jo efterfrågan kommer vara lika stor bara att de priser som kommer erbjudas kommer justeras ned. Med 6500 istället för 10 000 i disponibel inkomst att lägga på boende kommer det nya priset vid 5% ränta bli 1560 000 kr istället för 2,4m.


Vad är det för vinnare och förlorare på detta?

Banker har helt plötsligt en mindre lånestock = minskat räntenetto
Staten har helt plösligt ökat sina skatteintäkter kraftigt och kan lägg detta på annat, även om de inte är så effektiva så är det forfarande bättre för samhället. För nedsidan är så liten.

Samhället = mindre balansräkningar för gemeneman och mindre risker i systemet


(Obs allt detta är bara en förenkling finns givetvis andra småeffekter som påverkar).

Förändringar i skatter påverkar alla och påverkar allas köpkraft, så samma personer som nu bor i innerstan eller äger attraktiva reala tillgångar kommer fortfarande göra så även om skatten ökar till 70 % eftersom alla påverkas, allas efterfrågekurvor förändras.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Högerspöket Wed, January 31, 2018 08:08:41

Det finns onekligen en poäng i det du skriver, men jag tror att du gravt underskattar "småeffekterna". Exempelvis förutsätter väl modellen en avsaknad av internationell konkurrens om kapital och arbetskraft?

PS. Tack för en bra blogg. Uppskattar verkligen att någon så duktig som du delar med sig av sina tankar. DS.

Posted by Svar inv Sun, January 28, 2018 23:07:43

Så är det men dessa extra pengar är i princip gratis, dvs även om de inte spenderas korrekt så gynnar de. Att ta extrapengarna och lägga enbart på polis hade nog inte varit en dålig idé i dagsläget

Posted by Investeraren_tw Thu, January 25, 2018 13:30:20

Intressant tanke. Men den stora poängen är ju att staten inte förmår hantera pengar på ett ambitiöst och ansvarstagande vis, jämfört med privat sektor. Jag skulle vilja hävda att desto mindre pengar politikerna har, desto mer tvingas de att prioritera det viktiga. Så var det på i Sverige för inte så många generationer sedan. Nu har landet drabbats av hybris och välfärdssjuka. Idag de vräker politikerna pengar omkring sig, något alla förlorar på i längden.
Mvh https://investera-pengar.blogspot.se/