Finding α oppurtunities

Finding α oppurtunities

Om bloggen

Strategier, Filosofier, InvesteringsCase

Hur man får riktigt hög avkastning

InvesteringsfilosofiPosted by Christian Thu, October 06, 2016 16:35:53

Hur man bygger en förmögenhet i unga år

Ekvationen är enkel: Sparkapital x (1 + ränta) ^år

Förutom att kontinuerligt spara, så är enda sättet att få ihop tillräckligt med pengar att få en tillräckligt bra årlig avkastning. Jag påstår inte på något sätt att detta är den enda vägen mot att få en hög årlig avkastning, inte heller att det inte finns folk som gör tvärtom och uppnår samma eller bättre resultat. Min erfarenhet bygger på böcker om Buffet, Munger, Fisher, Greenblatt mfler och andra investerare som jag byter ideér med vars framgång jag sett genom åren.

Ränta på ränta

På 10 år blir 100 000 kr ca 619 000 kr med 20 % ränta och 3,8m på 20 år. Detta är fantastiska siffror givetvis och som en mindre investerare med full kunskap om hur marknader fungerar, hur man värderar företag och har full förståelse för sin kompetenscirkel och peronliga psykologi så bör 20 % vara möjligt. Med 40 % årlig avkastning har du efter 10 år 2,89msek och 20 år 83msek, en dubbelt så hög ränta ger 83 m efter 20 år istället för 3,8m. Det är denna typ av ränta som behövs för att uppnå målet.

Jag förstår skepsisen mot att ange såpass höga tal, och jag inser att jag haft en enorm tur senaste 13 åren och att det inte är lätt att prestera dessa tal. Jag lutar mig dock till Buffetts citat nedan vad gäller returnen för en investerare med ett mindre kapital och den return som går att få inkrementellt från den nivån.

Mitt kapital var 168 000 kr för drygt 13 år sen, vilket har växt till över 32m samtidigt som jag tagit ut och livnärt mig på portföljen många år, gissningvis runt 55 % årlig avkastning.

Inlägget riktar sig till de som vill arbeta med sig själva, och spendera +15 timmar i veckan i flera år för att få en förståelse och kunskapsbas för att kunna få den typ av avkastning som krävs. På min twitter finns det mängder av böcker som man kan lära sig mycket av och jag rekomenderar verkligen att läsa mer än 1 ny bok per månad de kommande 5 åren. Jag trodde att jag hade tillräcklig kunskap efter drygt 3-4 år och nu 13 år senare inser jag att jag inte hade en susning om vad jag gjorde då och uppskattar att det var först efter 7 år på marknaden som kunskapen var tillräcklig. Jag skulle dock inte vilja påstå att jag var top notch varken då eller nu. Jag har varken högre IQ än snittet eller arbetar hårdare än de som arbetar hårdast. Styrkan har varit min disciplin, att inte ge mig in i investeringar jag inte förstår, att hellre passa på ideér och arbeta på att hitta nya ideér som jag förstår och kan få en känsla för risk/rewarden i caset. Antalet förlustaffärer har varit extremt små.

Min strategi kortfattat

Köpa lönsamt kvalitetsbolag/tillväxtbolag till låga multiplar där jag känner att jag kunnat ha en bra insyn i hur företaget skall utvecklas kommande åren, och där jag är säker på bolagets kvalite vad gäller industristruktur, produkt och management.

Helst ska bolaget vara i ett läge där ytterligare andel ökade intäkter avspeglar sig i väsentligt ökat rörelseresultat. Detta genom att kritisk massa precis uppnåtts eller kommer uppnås. Genom att man fokuserar på lönsamma toppbolag där lönsamheten kommer förbättras ännu mer, får man en låg risk i affären speciellt om man inte betalar för den ökade lönsamheten i förväg genom en hög multipel.

Denna typ av affär är den som genererat absolut bäst avkastning, tex IAR,Doro, Travelpartner, Cherry där har årsavkastningarna varit flera hundra %.

Väldigt få affärer görs i bolag som inte tjänar pengar, förmodligen mindre än 1 %.

Ex 1 IAR, lönsamheten gick från 6-7 % till runt 24 % under perioden jag ägde aktien samtidigt som omsättningen ökade kraftigt, EBIT 5 dubblades på 3 år.

Andra enklare affärer är helt enkelt när marknaden är väldigt pessimistisk och man kan köpa "hyffsade" bolag till jättelåga multiplar, en sådan affär var Royal Unibrew under 2010, P/CF var runt 6-7 då, samtidigt som konkurrenter i branschen handlades på över 15.


Kassaandelen har aldrig varit speciellt stor men ofta varit runt 10 -30%.

The number one idea is to view a stock as an ownership of the business and to judge the staying quality of the business in terms of its competitive advantage. Look for more value in terms of discounted future cash-flow than you are paying for. Move only when you have an advantage."
— Charlie MungerReceptet för framgång är tid och kunskap

1. För att kunna bli en framgångsrik stockpicker/aktieplacerare krävs kunskap om en del olika saker bla:

1.1 Redovisning
(Mäta bolags kvalité, finansiella situation, dolda tillgångar/skulder, felaktig bild av tillgångar/verksamhet). Böcker finns att hitta överallt, bibliotek och artiklar på nätet.

"The language of business is accounting" - Warren Buffett

1.2 Företagsvärdering

(Förstå bolags kvalité och ekonomin i den bransch de verkar i, var i värderingsskalan bolagen bör handlas). Det finns mängder av böcker och artiklar att läsa i ämnet samt böcker på bibliotek. Rekomenderar även value investing podcast med mihajlovic och speciellt avsnitten med Ethan Berg och Pat Dorsey som behandlar företags vallgravar och långsiktiga konkurrensfördelar.

Ett exempel som är aktuellt idag är Fingerprint Cards, bolaget har inga nätverkseffekter, inlåsningseffekter, patent som håller konkurrenter borta, eller en dominerande position som ger bolaget möjlighet att ha absolut lägst kostnader och bäst avkastning på kapital i branschen på sikt. Marknadens värdering av Fingerprint är enligt många en ensiffrig multipel på kommande årsvinst. Det kluriga är dock vad den är om 2 år och bortom, historiskt sett så är kyrkogården full av bolag inom semiconductor sektorn som ofta har miserabla avkastningar på kapital och minimala marginaler. Även om bolagets marginaler kommer sjunka så finns det ett visst pris där man kommer få en rimligt avkastning genom att äga fingerprint och en annan kurs där man kommer förlora pengar. Alldeles för svårt för mig att veta vad som kommer hända framöver och inom vilka tidsramar, därför avstår jag helt enkelt.


1.3 Makroekonomi

Det är svårt att timea en cykel, men vi vet ungefär var i cykeln vi är och var vi inte är. Idag tex har bilförsäljningen i både USA och Sverige ökat i 5-6 år irad och är på toppnivåer samtidigt som arbetslösheten har sjunkit under 6 % i usa och är relativt låg även i Sverige. Vi är alltså troligtvis inte i början av en konjunkturcykel utan snarare i det senare skedet.

Hur påverkar omvärldsfaktorer? Vi har haft mängder av rubriker i DI tex PIGS, skuldsättningar i USA, Frankrike, Italien etc. Men vad säger det oss? Samtidigt har vi haft en extremt bra börs sen 2008 och finanskrisen. Vad korrelerar med vad? Det är lätt att gå bort sig och bli domedagsprofet och leta efter saker som är negativa men som inte påverkar aktiers pris. Det negativa tenderar att få 90% av uppmärksamheten jämfört med positiva som: tex färre personer lever i fattigdom, effektivitet/produktivitet fortsätter öka, man får mer varor för sina pengar.

Börsen tenderar att korrelera med inflation när inflation/förväntningar stiger, sjunker börsen, problemet då blir att estimera inflation.

Bör detta påverka kapitallokering? Historiskt har aktieexponeringen varit hög vid fel tid och låg vid rätt tid. Faller även under psykologi området.

Går du ur marknaden helt, och marknaden går iväg, kommer du troligtvis aldrig komma in igen, för du vill inte köpa dyrare.

Läs historik om börsen böcker som:Capital account, BULL! ger historiska perspektiv som underlättar att förstå hur börsen fungerar över tid, har man börjat med aktier efter finanskrisen kan allt te sig väldigt "lätt".


1.4 Psykologi


Våga gå emot strömmen, vi är programmerade att leva i stammar och vara flockdjur, men på marknaden är det dyrt att följa andra.

När sentimentet är bittert och det gör ont i magen, då har det gjort ont i magen på andra placerare som sålt vilket skapat fler attraktiva lägen att köpa då kurser fallit och få säljare finns kvar.

När det är som idag, IPO mania och det räcker med ett litet knyst på twitter för att folk ska rusa in i aktier, bör man tvärtemot dra öronen åt sig och vara mer disciplinerad.


1.5 Portföljkonstuktion

Hur bör portföljen se ut, all-in? Om man jonglerar med ljusfacklor springandes igenom en dynamitfabrik och klarar sig oskadd till andra ändan, säger inte mer än att man är en idiot. If you dont have any chips, you cant bet. En förlust på 90 % kräver 10x kapitalet för att komma tillbaka på 0.

Å andra sidan att allokera kapital till den 30e bästa idén man har är inte heller optimalt för räntabiliteten på ens kapital. Statistik/mattematik visar att efter 8 innehav så minskar inte risken speciellt mycket när man adderar innehav nummer 9.

Min tes är att ha mindre positioner första 5 åren 5-8% kanske, därefter när kunskapsnivån och erfarenheten ökat kan man öka upp vikterna om det känns bra. Detta beror givetvis på vad för typ av case det är och vad man själv känner sig bekväm med.

Ex1: Ett bolag som tar fram en medicin/patent/ny produktlansering: Om det lyckas ökar värdet på bolaget med 30x, om det misslyckas minskar bolagets värde med 95 %. Med andra ord till 95 % sannolikhet förlorar du 90 % av värdet på ditt innehav, men iom att paybacken är såpass god är fortfarande expected value över 1,5x.
Dvs med 1000 liknande innehav i en väldiversifierad portfölj hade din avkastning varit över 50 %.

Problemet är att du inte kan ha en hög andel (+10%) av kapitalet allokerad till denna ideén men en position om 0,5-3% är rättfärdigat beroende på vilken variabilitet man själv känner sig till freds med.

Ex2: Ett investmentbolag med en god ägare och extremt bra track record och en väldiversifierad portfölj om 10-15bolag där man själv anser att flera av innehaven är undervärderade och som samtidigt handlas till 40 % rabatt, en position på 60 % av kapitalet hade förmodligen inte varit för mycket.

"Risk can be greatly reduced by concentrating on only a few holdings" - Warren Buffett


2.
Fokus måste vara på riskjusterad avkastning!

Vid rätt utfall måste payoff vara hög, om den inte är hög, måste nedsidan vid fel utfall vara extremt liten!

"Heads i win, tails i dont lose that much" - Monish Pabrai


3. Du är troligtvis fel ute om du:

* Köper en aktie pga twitter/grannen/börssnack för den stiger utan att ha researchat bolaget i ett par veckor
* Säljer en aktie för att "inget händer"
* Köper bolag som inte tjänar pengar och har mindre än 5 års erfarenhet från aktiemarknaden
* Försöker timea marknaden, jag har tyckt marknaden varit dyr 2011-2012-2013-2014-2015.
* Har kort erfarenhet av marknaden men är all in i bolag som inte tjänar pengar


4. Pris och värde har en relation

Tex kan du inte investera i börsens "bästa bolag" och vara säker på att få bra avkastning, att bolaget är bra är känt och kan ha belönats med en premie värdering som gör att framtida avkastningen blir som genomsnittet. Att köpa det sämsta bolaget, betyder inte heller nödvändigtvis att avkastningen blir dålig.

För att få en riktigt hög avkastning måste man vara före marknaden oftast, investera i Fastighetsaktier idag för att räntan är låg, aktiemarknaden har vetat om att räntan är låg länge och det har prisats in, man måste ha en avvikande tro om att räntan ska vara låg längre än aktiemarknaden tror alternativt att räntan ska vara ännu lägre än vad aktiemarknaden tror eller både och. Alternativt hitta något som är företagsspecifikt som aktiemarknaden ännu inte ser.


5 Avkastningen man får beror på hur bra stockpicker man är och hur många möjligheter marknaden erbjuder en över tid.

Hur många möjligheter man får, beror på hur mycket man vågar gå utanför ramarna och researcha saker som ingen annan researchar och det bygger givetvis på hur mycket tid man har. Bygg en kompetenscirkel, researcha branscher som du tycker är intressanta och gärna har olika karaktärer med switching cost, skalbarhet, vallgrav mm.

6 Skapa ett nätverk av personer du kan bollag ideér med, skriv på twitter eller börja blogga så kommer du i kontakt med personer allteftersom din tankeprocess blir bättre och folk vill dela ideér med dig.

7 Bra bolag är bolag som har en bra produkt (svårkopierad, patent, har betydande kostnader för att byta ut den, inlåsningseffekt, lägst pris, skala på marknaden, prismakt, nätverkseffekt).

ex: Fortnox har 136 000 kunder av 200 000 på moln, totalmarknaden är ca 1miljon.
Produkten är mycket uppskattad och överlägsen konkurrenters, priset på 99kr per månad erbjuder en dold tillgång då priset utan problem kunna höjas med 30 % utan att förateget förlorar kunder i stor utsträckning. Kostnaden för att lära sig ett nytt redovisningsprogram jämfört att betala 30kr mer i månaden är stor. Detta skulle öka fortnox ebit med över 40m och sannolikt värdet med över 16 kr per aktie.


Bra bolag är också bolag som drivs av en ägare med stor kunskap om kapital allokering ett exempel skulle kunna vara Elanders där Bennet varit drivande i att ta bolaget från ett sömnigs tryckeri till ett supply chain management bolag med flertalet värdeskapande förvärv. Hit platsar även mitt största innehav Cherry, som har en helt absurd framgång senaste 20 åren.


8. Om du inte har ett riktigt stort kapital, förvalta inte ditt kapital som om det vore stort.

“If I was running $1 million today, or $10 million for that matter, I’d be fully invested. Anyone who says that size does not hurt investment performance is selling. The highest rates of return I’ve ever achieved were in the 1950s. I killed the Dow. You ought to see the numbers. But I was investing peanuts then. It’s a huge structural advantage not to have a lot of money. I think I could make you 50% a year on $1 million. No, I know I could. I guarantee that.” - Warren Buffett

Leta bland de absolut minsta bolaget, där du konkurrerar med Anders Andersson (istället för Blecher och Didner Gerge). Bolag som jag hittat genom åren på de mindre listorna Doro 12 kr, (IAR + DistIT) 25kr , Cherry 22 kr, Fortnox 11 kr, NGS 20 kr, Kopparbergs 20 kr, Avanza 24, Nordnet 5 kr.

Om du har ett mindre kapital bör du alltid kunna hitta intressanta ideér och kassaandelen bör aldrig vara speciellt stor.

Å andra sidan, if theres nothing to do, do nothing. Håll hellre en viss andel i kassa än att vara 100% exponerad i case du inte tycker är speciellt bra.

9 Optimism är investerarens fiende och pessimism dess vänn, utan humörsvängningar på marknaden blir det väldigt svårt att hitta bra köplägen på marknaden. När osäkerheten är stor på marknaden är framtida avkastningen hög i genomsnitt och vice versa. Det är absolut tokviktigt att du lär dig hantera dina känslor och att du kan ha en disciplin som gör att du inte agerar jämsides med marknaden om du vill ha mer än 8 % avkastning!

10 Har du rätt eller fel? Bara för att utfallet blir fel, betyder det inte att dina analys var fel och att du borde göra annorlunda om du fick samma datapunkter och göra om beslutet. Marknaden kan ge dig fel under en lång period innan den ger dig rätt!

Likväl kan man få rätt utfall utan att ha haft rätt tänk från början.

11. Läs mycket, de smartaste personerna jag känner läser minst 20 böcker per år inom olika ämnen och är öppna för förslag och andra tankar.

"I’m not entitled to have an opinion unless I can state the arguments against my position better than the people who are in opposition. I think that I am qualified to speak only when I’ve reached that state."
— Charlie Munger


12. Lyssna på andra ideér omge dig med smarta personer, sök inte bara information som bekräftar din tes, lägg 2 timmar per dag på att fundera över riskerna kring dina bolag och branscherna de verkar inom.

13. Låt bra bolagen sköta sig själv, let the profits run, allokera om när du finner bättre ideér eller när värderingen blir alltför orealistisk.

14. För en hög avkastning krävs att du minimerar de dåliga investeringarna. Tänk om när ny information kommer, sitt inte och hoppas på att aktiekursen skall återhämta sig till ditt GAV.

"Intelligent people make decisions based on opportunity costs."
— Charlie Munger

15 Vi kommer alla vara nybörjare och göra flertalet misstag och det är lugnt, är du ung så har du tid på dig att lära dig.

16 Att prestera på aktiemarknaden är inte enkelt, annars hade det vimlat av dollarmiljonärer därute, när det går bra går det oftast inte lika bra som man tror och när det går dåligt så går det oftast inte så dåligt som man tror.

17 Skaffa en kompetenscirkel läs om olika branscher och olika företag, var nyfiken och specialisera dig gärna inom områden du är intresserad av, det blir så mycket enklare och mer intressant då. Idégenerering är det absolut svåraste för att skapa en hög avkastning, högkvalitativa ideér finns det sällan gott om, och ju större kapitalet blir desto fler krävs.

18. Det är en myt att man "måste" vara ur marknaden när den går ner, 2008-2009 var min portfölj ner 60 %, dels finanskrisen men också ett stockpick som gick illa. Det finns nackdelar med en koncentrerad portfölj, när man har fel helt enkelt.

19 Förväxla inte volatilitet med en permanent kapitalförlust, om du inte blir glad när ditt innehav minskar i värde så du kan köpa mer billigt, har du inte tillräckligt på fötterna. Historiskt har de lägen där jag köpt på mig mer vid nedgång varit extremt gynnsamma för totalavkastningen i portföljen.


20
Pengar är en option på att i framtiden kunna köpa billigare, om du förväntar dig att din portfölj bara kommer avkasta 5-10% (svår idétorka) kanske det är mer rimligt att ha cash att använda till kommande potentiella lägen.

21 När du har tillräckligt kunskap och har hittat en riktigt bra idé måste du våga ha rätt size, bra ideér kommer sällan och måste tas tillvara på!

22 Det är enormt viktigt att ha fullt fokus på vad man vill uppnå, allt som är viktigt i livet är svårt att uppnå för alla vill ha det. Ex Aktiers prissättning är mer effektiv för marknadens aktörer är ute efter den alfan som finns i missprissättningar.

Toptjejer finns det färre av och fler vill ha de, alltså är även de svårare att få toptjejerna. Konkurrensen på marknaden gör att få tillfällen uppstår, och utan fullt fokus och mycket research blir det omöjligt att tjäna pengar på dessa.

Man kan inte vara top1 % i allt i livet, tiden räcker inte till och tiden är en stor anledning till att man blir bra på något 10 000 timmar teorin.

23
Se till att läsa flertalet böcker varje år 15minimum
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Dur Wed, October 25, 2017 15:26:26

Hej, kan du lista böckerna här eller kan jag skicka mail till dig? Tack.

Posted by Sandra Wed, September 06, 2017 15:44:10

Intressant inlägg, men sjukt sunkig liknelse med vad du kallar "toptjejer". Som att kvinnor är saker att jämföra med aktier och pengar. Dags att växla upp och komma bort från den attityden och ett bra första steg vore att städa bort sådana liknelser.

Posted by Christian Mon, November 21, 2016 15:59:03

Tomas

Spelar nog ingen roll vilka böcker eller om du läser artiklar på nätet, allt är bra. Du vet när du att du kan, och du vet när det finns områden du inte förstår, google kan hjälpa en hel del. Kika annars på min twitter där har jag postat en del böcker under media

Jonny

Jag kan LUC för dåligt för att säga något om det:)

Posted by Jonny Wed, October 26, 2016 21:29:49

Tjenare Christian,

En fråga till det du skrivit ovan. Vad är det som gör att du avstår investering i ett bolag som LUC? Låg multiple, lågt P/E, vinsttillväxt, bra management. Är det verksamheten som gör att caset inte ser intressant ut?

Posted by Tomas Tue, October 25, 2016 16:05:59

Hej,
Imponerande resultat!
Vilka böcker rekommenderar du för att bli bättre på företagsvärdering och redovisning?

Mvh
Tomas

Posted by Christian Tue, October 11, 2016 21:51:19

Philip du kan maila investerar3@gmail.com eller så finns jag på Twitter som nemcapse

Posted by Philip Tue, October 11, 2016 21:00:22

Hejsan Christian!
skulle vilja komma i kontakt med dig som PM ifall det är möjligt, har du någon mailadress jag kan kontakta dig på? ifall det är okej.

har endel frågor.

Med vänliga hälsningar/ Philip

Posted by Christian Mon, October 10, 2016 13:18:00

Tack för feedbacken Robin, det är svårt för mig att veta exakt vad folk vill veta, då jag läst och praktiserat i 13 år så är vissa saker självklara för mig, vilket det kanske inte är för alla andra såklart, en del frågor via twitter har jag fått och har utökat med några fler punkter nu

Posted by Anton Sat, October 08, 2016 10:04:13

Riktigt bra inlägg, imponerande resultat du uppnått. Det hade varit intressant med ett inlägg hur du går till väga när du fått nys om ett bolag till det att du väljer att investera, hur din research går till helt enkelt.

Posted by Robin Sat, October 08, 2016 09:19:06

Tack för att du delar med dig. Även jag hoppas på fler inlägg och kanske lite mer djupgående i varje punkt?

Posted by Adam Fri, October 07, 2016 14:57:57

Grymt intressant inlägg och blogg. Förmodligen faktiskt den bästa jag läst. Hoppas på fler inlägg framöver och kommer att börja följa dig på Twitter.

Posted by Christian Thu, October 06, 2016 22:06:32

Jimmy!

Antingen Fonder och då rekomenderar jag Didner och Gerges fonder och då small nano cap eller vad nu de minsta är.

Ännu bättre skulle vara investmentbolag, då rekomenderar jag nog Qviberg/Hagströmers bolag Öresund eller creades. Bättre är pga mindre kostnad, D&G kostar runt 1,5 % medan investmentbolagen ofta hamnar under 0,5 %

Rena aktier är ingen idé om man inte har jättemycket tid och man kan lägga läropengar i ett par år.

Posted by Jimmy Thu, October 06, 2016 20:58:43

Tack för ett intressant inlägg :)

Har själv inget jättekapital men sakta men säkert så.

Är snart 28 bast och tänker spara under en längre tid, 15-20 år i alla fall.

Tycker du jag ska spara i fonder eller välja välskötta bolag och köra på rena aktier? Försökt googla runt på detta men många säger olika.


Mvh!

Posted by Aktienovisen Thu, October 06, 2016 17:16:13

Grymt bra inlägg och skall kolla upp flertalet av böckerna du hade lagt upp på twitter. Jag själv har varit väldigt inne på stora stabila utdelande bolag då jag vill ha en passiv inkomst. Men har känt det senaste att det tar för lång tid att nå de stora pengarna på det sättet så har tänkt börja leta mig ner i listorna. Tips på bra böcker för att bli bättre på att förstå bolags redovisningar och att analysera bolagen mer ända in i ryggmärgen? :)